Met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid

Beleidsplan

Beleidsplan    
Stichting KIK is een initiatief om u kennis te laten maken met bijzondere kunstwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting KIK verhuurt, exposeert en verkoopt deze kunst zonder winstoogmerk. De opbrengsten worden besteed aan projecten voor cliënten met een verstandelijke beperking op het gebied van welzijn en ontspanning.
 
Missie
De activiteiten van Stichting KIK zijn:
Een podium geven voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.
Verkoop en verhuur van kunst van deze kunstenaars.
Het verkrijgen van donaties en giften.
Het financieren van projecten voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van welzijn en recreatie in binnen- en buitenland.

Korte termijn
Op dit moment exposeert Stichting KIK kunst van mensen met een verstandelijke beperking in Galerie Oostwal 2 in Ootmarsum. Daarnaast doet St. KIK jaarlijks mee met Kunstmoment Diepenheim en andere manifestaties. Naast de verkopen van schilderijen en kunstartikelen spant St. KIK zich in donaties en giften te verwerven. In de begroting kunt u lezen wat wij in het lopende jaar hopen te realiseren.

Lange termijn  
Er zijn op dit moment plannen om in Ootmarsum een Art Brut Galerie KIK te ontwikkelen. De ontwikkelingen zijn in een pril stadium. Gesprekken zijn gaande om te bekijken of deze plannen haalbaar zijn. In 2019 zal daarover meer duidelijkheid komen.
Dit alles om de kunstenaars met een verstandelijke beperking een vast, groter en prominent podium te geven om hun kunst onder de aandacht te brengen. Daarnaast om voor St. KIK de continuïteit te garanderen om in de toekomst de projecten voor mensen met een beperking te kunnen financieren.
Elders op deze website kunt u lezen wat Stichting KIK de laatste jaren gerealiseerd heeft, zie daarvoor “Activiteiten”, “Donateurs”, “Art Brut Galerie KIK”, “Sponsoren” etc.

Scroll to top