Met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid

Doelgroep


 

De doelgroep van de stichting is altijd de extreem kwetsbare en mensen met een verstandelijke beperking. De stichting financiert projecten voor welzijn en ontspanning van deze mensen. Dat kan individueel of in groepsverband zijn. Er gaat altijd een toetsing vooraf. De aanvraag moet aan een aantal citeria voldoen. Voor aanvragen kan men met de secretaris contact opnemen.


 

Filmpje van zoon van Huub Kamphuis


 

Scroll to top