Met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid

Stichting


 

De stichting KIK (Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid) is de rechtspersoon met als doelstelling het verwerven van gelden voor mensen met een verstandelijke beperking.
De stichting bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 bestuurleden en heeft haar vestigingsplaats in Oldenzaal (zie contact). Jan Wegdam is voorzitter, Corry Roord is secretaris, Henk Sterk is penningmeester, Jan Lansink is lid en Anita van Dokkum is bestuurslid. De beide Jannen zijn ouders van een kwetsbaar kind. Tevens zijn er enkele vrijwilligers bij de stichting betrokken. Zij zijn vooral uitvoerend bezig.

De stichting probeert gelden te verwerven door o.a. presentaties te geven, te bemiddelen bij het huren of aanschaffen van kunst (zie www.kunstinkwetsbaarheid.nl), sponsoring, het werven van donateurs, benefietconcerten, verkoop van producten uit ateliers en dagcentra van mensen met een verstandelijke beperking, benaderen van serviceclubs en ga zo maar door.

De stichting geeft ondernemers die mee willen doen op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen een zeer positief profiel mee. Immers de ondernemer die de kwetsbaarheid hoog in het vaandel heeft, maakt bij zijn klanten een goede indruk.

De leden en vrijwilligers werken geheel op non-profit basis. Dat betekent dat ze alleen en indien gewenst de werkelijke onkosten vergoed kunnen krijgen.

De doelgroep van de stichting is altijd het welzijn van de kwetsbare en verstandelijk gehandicapte medemens. Op basis van projecten kunnen aanvragen bij de stichting worden ingediend. Een aanvraag wordt altijd eerst getoetst op een aantal criteria. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de aanvrager in aanmerking komt voor reguliere financiering.

De Stichting heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI erkenning, voor meer informatie kijk op Donateurs.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08156570

Scroll to top