Met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid

Donateurs


Er zijn vele mogelijkheden de stichting KIK te ondersteunen. De stichting heeft vooral behoefte aan structurele ondersteuning. De kwetsbaarheid is immers niet iets van één actie, één dag, een eenmalige ondersteuning of van één persoon. De kwetsbaarheid is van ons allemaal en is continue aanwezig.


Enkele voorbeelden ter ondersteuning:

 • U kunt donateur worden van de stichting. Dat kunt u ook namens een kwetsbare medemens waar uzelf wettelijk vertegenwoordiger van bent (bewindvoerder of curator)
 • U kunt uw jubileum, (her)opening of andere gelegenheid gebruiken om deze stichting in het teken van het goede doel te plaatsen. Wij zijn bereid u daar een presentatie over te geven.
 • Onderwijsinstellingen, verenigingen kunnen de stichting d.m.v. acties ondersteunen.
 • U kunt een schenking of een legaat bij testament doen. De stichting is erkend en wordt geregistreerd als goede doelen stichting.
 • Bij gelegenheden kunt u de stichting een verkoopstand aanbieden.
 • U kunt gebruik maken van de mogelijkheden van het aanschaffen, c.q. huren van kunstwerken of het houden van exposities. (zie deze website)
 • Schenkingsovereenkomst

  De stichting staat er garant voor dat de middelen volledig worden ingezet voor projecten om de meest kwetsbare mensen met verstandelijke beperkingen te ondersteunen. Middels de website, maar ook via het contactadres kunt op de hoogte blijven van de ondernomen acties.

  Klik hier om het formulier Donateur Stichting KIK op te halen.


  KIK is snds 1 januari 2008 een ANBI Stichting. Wat wil dit zeggen?

  Dat betekent dat KIK erkend wordt als een stichting die het algemeen nut beoogt, en dat de statuten en de bedrijfsvoering aan een aantal door de wet opgelegde eisen voldoen. Deze erkenning zal regelmatig (door de Belastingdienst) getoetst worden.

  Iedereen die de Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid een gift wil schenken kan deze ook in 2008 en later van zijn Inkomsten-, of vennootschapsbelasting aftrekken, mits hij of zij aan de hiervoor vereiste drempels en voorwaarden voldoet.

  Omgekeerd wordt elke gift die de KIK doet voor haar doelstelling vrijgesteld van schenkingsrecht. Giften die KIK doet, lopen in de praktijk al gauw uit boven de minimumgrens hiervoor.

  Ook is het mogelijk KIK belastingvrij geld te doneren via een notariële akte. Deze moet een looptijd hebben van minimaal 5 jaar. Een drempel geldt dan niet.

  Tenslotte kan men een KIK een legaat toekennen, mits dit in een testament wordt vermeld. Ook dit is dan belastingvrij.

  U kunt ook rechtstreeks een bedrag over maken op rekeningnummer
  NL51 RABO 0108 7486 50
  t.n.v. Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid te Oldenzaal. De stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

  Voor meer info zie: belastingdienst.nl


Scroll to top