Met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid

Home


 

Investeren in kwetsbaarheid

“De kwetsbare mens brengt het beste in onszelf naar boven.”

Het is een grote gave dat je talent uit kwetsbaarheid mag en kunt ontwikkelen. Dat kunnen de professionals op alle dagbestedingcentra van de vele zorgcentra als geen ander. De producten en kunstwerken die er dagelijks gemaakt worden, zijn vaak van een bewonderenswaardige eenvoud, creativiteit en schoonheid tegelijk.

KIK probeert deze talenten verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren. De doelgroep is uiteraard de mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruik te maken van dagbesteding, moeten baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden.
Dat is de basisgedachte achter het project “Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid.”

Ateliers van de Zorgcentra

Ieder mens heeft een middel nodig heeft om zich anders dan in woorden te uiten. Binnen de zorgcentra, de woon- en leefgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke handicap, bestaan verschillende kunstateliers. In deze ateliers zijn kunstenaars werkzaam op het gebied van schilderijen en beeldende kunst. Zij maken deze kunst van onder andere: keramiek, textiel en papier-maché.

In de ateliers wordt beeldend en scheppend vorm gegeven aan de belevingswereld van kunstenaar met een verstandelijke beperking. Deze kunstwerken laten meestal kenmerken door een hoge mate van spontaniteit, eigenzinnigheid en originaliteit.

K.I.K.

“Met Kunst Investeren in Kwetsbaarheid” (K.I.K) is een initiatief om u te attenderen op deze bijzondere kunstwerken. Deze kunstwerken verdienen een prominente plaats in onze maatschappij die vooral gericht is op prestaties en succes. De belevingswereld van de kunstenaars zet aan tot zelfreflectie en relativering. De kwetsbare mens brengt het beste in onszelf naar boven.

K.I.K. verhuurt, exposeert en verkoopt deze kunst zonder winstoogmerk, veelal aan organisaties die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en actief wensen uit te dragen. De opbrengsten worden ondergebracht bij de stichting met “kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid” die het welzijn van alle cliënten van de vele zorgcentra of thuis bevordert.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag over maken op rekeningnummer:
NL51 RABO 0108748650
t.n.v. Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid te Oldenzaal. De stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Scroll to top